Det koster ikke at spørge…

PROFIL

Om firmaet

Dahl Rasmussen er en innovativ virksomhed, med konstruktion som kerneydelse. Jeg skaber profes-sionelle løsninger både inden for udvikling af nye produkter og ved optimering/dokumentation af eksisterende produkter. Alt tegnes i 3D, f.eks. i Solid Edge eller et tilsvarende Cad program. Jeg udarbejder alt 2D dokumentation og sikrer at produktet kan fremstilles på den baggrund.

Mine erfaringer

Jeg har mange års erfaring i udvikling og konstruktion af emner og produkter til Sygehus- og plejesektoren. Endvidere har jeg lavet en række projekter inden for Security branchen. Her har jeg lavet en række forskellige produktions- og hjælpeværktøjer. Jeg besidder en god portion faglig viden og tager hellere end gerne nye udfordringer op og bruger mine kompetencer på nye fagområder.

Ellers tilbyder jeg…

naturligvis, som en del af et projekt, at stå for hel eller delvis projektledelse. Jeg følger projektet tæt og sikrer at alle deadline overholdes, at alle interessenter holdes opdateret omkring projektets forløb, samt at al relevant dokumentation indsamles.

På baggrund af det fremstillede tegnemateriale og øvrig dokumentation tilbyder jeg at fremstille prototyper i samarbejde med mine samarbejdspartnere.